Wypadek przy pracy w Niemczech


Jakie rodzaje roszczeń rozróżniamy? Kto i w jaki sposób je rozlicza?


W wyniku wypadku przy pracy mogą pojawić się dwa rodzaje roszczeń:


1. Odszkodowanie (wydatki związane z wypadkiem i utracone korzyści).


Można dochodzić go od obowiązkowego branżowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, jakiej podlega w Niemczech pracodawca, prowadzonego przez właściwe stowarzyszenie branżowe (Berufsgenossenschaft, BG). Przy czym, w przypadku pracy, utracone zarobki są kompensowane najpierw przez 6 tygodni w pełnej wysokości przez pracodawcę, następnie przez BG lub też pośrednio przez kasę chorych — która ewentualnie rozlicza ww. kwotę z BG jako tzw. Verletztengeld. Verletztengeld wynosi w Niemczech co do zasady, podobnie jak świadczenia chorobowe - 80% wynagrodzenia podstawowego.


2. Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę (tzw. Schmerzensgeld).


To roszczenie nie przysługuje przy wypadku przy pracy, chyba że wystąpiła wina umyślna ze strony pracodawcy. Rażące niedbalstwo ze strony pracodawcy nie wystarcza. Jeżeli jednakże wypadek przy pracy związany był ze zdarzeniem komunikacyjnym, Schmerzensgeld często można dochodzić w odrębnym postępowaniu cywilnym z OC sprawcy kolizji.

Jeśli masz pytania dotyczące wymienionych zagadnień lub zmagasz się z trudną kwestią prawną i szukasz skutecznych rozwiązań, zadzwoń do nas 91 421 37 99 lub  napisz. Zaproponujemy najkorzystniejszą dla Ciebie formę współpracy i podejmiemy skuteczne działania.

Oceń nas i zmotywuj
do jeszcze lepszej pracy :)

Review Widget