Strafbefehl czyli nakaz karny w Nieczech

Co należy zrobić, jeśli otrzymaliśmy taki nakaz?


W zależności od powagi zarzutów i stopnia zaawansowania sprawy kontakt z niemieckim wymiarem sprawiedliwości następuje przez:


W poprzednim artykule pisaliśmy na temat wstępnych działań, jakie możemy podjąć, gdy wszczęto przeciwko nam postępowanie karne w Niemczech.
W tym krótkim artykule przyjrzymy się bliżej tzw. nakazowi karnemu — Strafbefehl.


Jest to bardzo często stosowana przez niemiecką prokuraturę i sądy forma skazywania sprawców pomniejszych przestępstw bez odbywania rozprawy i powodowania przez to dalszych kosztów. W nakazie karnym najczęściej wymierzana jest proponowana przez prokuraturę kara pieniężna, wyliczana w formie stawek dziennych. Od nakazu karnego możemy odwołać się w terminie 2 tygodni od jego otrzymania.


W przypadku odwołania od nakazu karnego odbywa się rozprawa, natomiast wcześniej można uzyskać wgląd w akta i ew. odnieść się do zarzutów, naprowadzić nowe dowody itp. - co czasem wpływał pozytywnie na jej wynik.


Przy czym w prostych sprawach, gdzie nie ma większych wątpliwości co do winy oskarżonego, wyroki niemieckich sądów nie są z reguły zmieniane w zakresie samej winy. Choć Sąd może oczywiście — nawet na rozprawie — umorzyć postępowanie, np. stwierdzając znikomą szkodliwość społeczną zachowania sprawcy.


Natomiast poprzez wykazanie trudniejszej sytuacji majątkowej można osiągnąć obniżenie kary — szczególnie zmniejszenie wysokości wymierzonej przez Sąd stawki dziennej, mnożonej przez ilość dni wymierzonych w nakazie.


Stawka dzienna wynosi pomiędzy 1 EUR a 3000 EUR. W wyjątkowych przypadkach sąd może w nakazie karnym wymierzyć karę pozbawienia wolności, zawieszając warunkowo jej wykonanie.


W przypadku nakazu karnego nie ma zakazu tzw. reformatio in peius, to znaczy Sąd może nałożyć również wyższą karę, chociaż w praktyce zdarza się to dość rzadko.


Jeżeli nie odwołujemy się od nakazu karnego, z reguły istnieje możliwość złożenia wniosku o rozłożenie kary na raty, po jej uprawomocnieniu.


Jeśli chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami z zakresu niemieckiego prawa i podatków, to zapraszamy Cię do zapisania się na nasz newsletter. A jeśli potrzebujesz opinii, porady lub zmagasz się z trudną kwestią prawną i szukasz skutecznych rozwiązań, sprawdź co możemy dla Ciebie zrobić.

Oceń nas i zmotywuj
do jeszcze lepszej pracy :)

Review Widget