Oszustwo w Niemczech

Jak nie dać się oszukać i jak postąpić, gdy doszło do oszustwa


Często zdarza się, że polscy obywatele pracujący w Niemczech — z powodu braku znajomości języka czy prawa — stają się ofiarami oszustwa. Zakładane są w ich imieniu firmy, zawierane umowy kredytowe, niepłacone podatki itp.


Do pociągnięcia osoby dopuszczającej się ew. oszustwa do odpowiedzialności konieczne jest złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Wtedy to niemiecki organ (prokuratura lub policja) podejmuje decyzję, czy podjąć postępowanie. Jeżeli organ podejmie postępowanie — odszkodowania możemy dochodzić w ramach tzw. powództwa adhezyjnego (w postępowaniu karnym).


W przypadku niewielkich kwot lub np. braku dowodów organ może też sprawę umorzyć. Wtedy osobie poszkodowanej pozostaje jedynie droga cywilna, która ze względu na stosunkowo wysokie koszty prawne w przypadku niewielkich kwot najczęściej nie jest opłacalna.


Ponadto egzekucja uzyskanego wyroku zależy od tego, czy dłużnik jest wypłacalny. W przypadku osób dopuszczających się oszustwa często zdarza się niestety, że ukrywają oni swój majątek przed egzekucją.


Ważne jest zatem, żeby przed podpisaniem jakichkolwiek dokumentów uzyskać ich polskojęzyczne tłumaczenie, a pełnomocnictwa podpisywać jedynie wobec osób, co do których uczciwości mamy absolutną pewność. Zleceń wobec podmiotów zaufania publicznego (doradców podatkowych, adwokatów itp.) najlepiej udzielać samodzielnie.

Jeśli masz pytania dotyczące wymienionych zagadnień lub zmagasz się z trudną kwestią prawną i szukasz skutecznych rozwiązań, zadzwoń do nas 91 421 37 99 lub  napisz. Zaproponujemy najkorzystniejszą dla Ciebie formę współpracy i podejmiemy skuteczne działania.

Oceń nas i zmotywuj
do jeszcze lepszej pracy :)

Review Widget