Gdy zwrot niemieckiego podatku jest niższy niż spodziewany


Składając roczne rozliczenie podatku dochodowego, klienci mają nadzieję na otrzymanie jak najwyższego zwrotu podatku. Zdarza się, że decyzja wydana przez niemiecki urząd skarbowy (Finanzamt) przynosi rozczarowanie, gdy wysokość zwrotu w danym roku jest niższa niż spodziewana lub gdy odbiega od kwot uzyskiwanych w latach poprzednich. Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy?


Zwrot podatku przy zatrudnieniu na umowę o pracę


Podstawową zasadą, o której należy pamiętać jest fakt, że podatek może być zwrócony maksymalnie do takiej wysokości, w jakiej był uprzednio odprowadzony do Finanzamt. Oznacza to, że jeśli w skali roku zapłacony podatek wynosił np. 1 500 EUR, to nie jest możliwe uzyskanie wyższego zwrotu, nawet jeśli poniesione koszty były większe.


Drugą przyczyną uzyskania niższego zwrotu może być przynależność do określonej klasy podatkowej lub jej zmiana. Klasa 1 jest z reguły uznawana za „mniej korzystną”, ponieważ odprowadza się większe zaliczki w trakcie roku, ale jednocześnie oznacza to możliwość uzyskania większego zwrotu. Klasa 3 jest traktowana jako bardziej przyjazna dla podatnika ze względu na wyższą wypłatę „na rękę”, natomiast zwrot po rozliczeniu jest odpowiednio niższy, a czasem nawet może nastąpić konieczność dopłaty podatku.


Nieuczciwe praktyki niektórych pracodawców


Część pracodawców próbuje uniknąć zwracania pracownikom np. kosztów dojazdu, twierdząc, że uzyskają pieniądze w takiej samej wysokości po złożeniu deklaracji, jako zwrot podatku. Faktycznie, koszty dojazdów można odliczyć od podatku, natomiast przy niskich zaliczkach odprowadzanych w trakcie roku podatnik zazwyczaj i tak będzie stratny, ponieważ uzyska zwrot maksymalnie w wysokości zapłaconego już podatku. Ponadto koszty dojazdów bez przedstawiania dodatkowych, szczegółowych dowodów ich poniesienia, można odliczyć tylko do kwoty 4 500,00 EUR rocznie. Jeśli wykonywana praca wymaga dużej ilości podróży służbowych lub dojazdów do odległych miejsc, warto sprawdzić jaka część kosztów jest zwracana przez pracodawcę lub porozmawiać o możliwości użytkowania samochodu służbowego, opłacanego przez firmę.


Zwrot podatku przy Gewerbe


W przypadku prowadzenia w Niemczech działalności gospodarczej (Gewerbe) zwrot podatku jest możliwy do uzyskania tylko w sytuacji, gdy w trakcie roku odprowadzało się zaliczki na poczet podatku dochodowego. Zgodnie z prawem, Finanzamt może nałożyć obowiązek okresowego uiszczania zaliczek, jeśli podatek w poprzednim okresie rozliczeniowym wyniósł co najmniej 400 EUR, tzn. kwartalnie byłaby do odprowadzenia suma min. 100 EUR.


W praktyce zaliczki nakładane są zwykle przy wysokich dochodach, aby uniknąć sytuacji, gdy podatek do zapłaty za cały rok skumulowałby się, co mogłoby skutkować niewypłacalnością podatnika.


Jeżeli w wyniku złożenia deklaracji za dany rok wymiar podatku jest niższy niż wynikający z opłaconych zaliczek, podatnikowi przysługuje zwrot nadpłaty.

Jeśli chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami z zakresu niemieckiego prawa i podatków, to zapraszamy Cię do zapisania się na nasz newsletter. A jeśli potrzebujesz opinii, porady lub zmagasz się z trudną kwestią prawną i szukasz skutecznych rozwiązań, sprawdź co możemy dla Ciebie zrobić.

Oceń nas i zmotywuj
do jeszcze lepszej pracy :)

Review Widget