Długotrwała choroba w Niemczech


W poprzednim artykule informowaliśmy, że niemiecka Kasa Chorych wypłaca zasiłek chorobowy przez maksymalny okres 78 dni. Jednak co zrobić, jeśli choroba trwa dłużej?


1. Rehabilitacja jest ważniejsza niż renta


W Niemczech obowiązuje zasada "Reha vor Rente", czyli "rehabilitacja przed rentą". Oznacza to, że jeśli istnieje podejrzenie, że utrata zdolności do pracy jest trwała, Kasa Chorych i Organ Rentowy mogą zażądać, aby pacjent poddał się rehabilitacji. W większości przypadków odbywa się ona w wyspecjalizowanym ośrodku w Niemczech, a pacjent musi wypełnić szereg formularzy, aby poinformować Kasę/organ o swoim aktualnym stanie.


2. Świadczenie dla bezrobotnych niezdolnych do pracy


Ponieważ rehabilitacja może trwać długo i nie zawsze przynosi oczekiwane rezultaty, a decyzja o niezdolności do pracy lub przyznaniu renty nie jest natychmiastowa, po upływie 78 tygodni należy niezwłocznie złożyć wniosek o świadczenie dla bezrobotnych niezdolnych do pracy (Arbeitslosengeld bei Arbeitsunfähigkeit) w niemieckim urzędzie pracy, aby zachować prawo do świadczeń pieniężnych w dalszym okresie. Bez złożenia wniosku istnieje ryzyko utraty prawa do świadczeń.


3. Renta z tytułu niezdolności do pracy a staż pracy w Niemczech


Nie każdy ma prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy w Niemczech. Aby uzyskać to uprawnienie, osoba musi opłacać składki na ubezpieczenie rentowe w Niemczech przez co najmniej 5 lat. Okres ten może być skrócony w przypadku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Jeśli nie spełniamy tego kryterium, musimy ubiegać się o świadczenie rentowe lub socjalne w Polsce.

Jeśli masz pytania dotyczące wymienionych zagadnień lub zmagasz się z trudną kwestią prawną i szukasz skutecznych rozwiązań, zadzwoń do nas 91 421 37 99 lub  napisz. Zaproponujemy najkorzystniejszą dla Ciebie formę współpracy i podejmiemy skuteczne działania.

Oceń nas i zmotywuj
do jeszcze lepszej pracy :)

Review Widget