Deklaracja podatkowa w Niemczech

Złożenie deklaracji podatkowej - w jakich przypadkach jest obowiązkowe?


W Niemczech istnieją dwie możliwości składania zeznania podatkowego: dobrowolna oraz na wezwanie organu. Wielu klientów pyta nas, czy i w swojej osobistej sytuacji podatkowej ma obowiązek złożenia w/w dokumentu.


Jeżeli zaliczki przekazywane przez pracodawcę do urzędu skarbowego są mniejsze niż te, których urząd oczekuje, złożenie zeznania podatkowego jest naszym obowiązkiem. Będzie to miało miejsce szczególnie w poniższych sytuacjach.


Jeżeli jesteś pracownikiem i spełniasz jedno z poniższych wymagań, doradzamy złożyć zeznanie podatkowe:


  1. Nie jesteś osobą stale zamieszkującą na terenie Niemiec, ale zgłosiłeś się jako osoba podlegająca nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (unbeschränkte Steuerpflicht) lub zrobił to twój pracodawca.
  2. Oprócz wynagrodzenia za pracę w danym roku posiadałeś dodatkowe dochody ze świadczeń zastępujących wynagrodzenie ( np. zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek rodzicielski, świadczenie z tytułu przejściowego zredukowania regularnego czasu pracy, tzw. Kurzarbeit).
  3. Otrzymywałeś wynagrodzenie od kilku pracodawców, ale nie było to wynagrodzenie określone z góry, które nie ulegało zmianie(ryczałt).
  4. Ty lub Twój małżonek otrzymywaliście wynagrodzenie za pracę, a jedno z Was ma V lub VI klasę podatkową.
  5. Ty i/lub Twój małżonek zgłosiliście swoje ulgi przy pomocy elektronicznego systemu obsługi podatników (ELStAM- elektroniczna karta podatku na podstawie której określa się wysokość podatku od wynagrodzenia).
  6. Otrzymałeś odprawę, a Twój pracodawca odliczył za Ciebie podatek od dochodów.
  7. Masz wykazaną stratę w poprzednim roku podatkowym , której nie rozliczyłeś.
  8. Twój małżonek jest zgłoszony w elektronicznym systemie obsługi podatników (ELSTaM) jako osoba mieszkająca na terenie innego kraju Unii Europejskiej o niskich dochodach.
  9. Jesteś pracownikiem, rozwiodłeś się z małżonkiem ( ewentualnie Twój małżonek zmarł) a Ty ponownie wstąpiłeś w związek małżeński.


Nawet jeśli Twoja osobista sytuacja podatkowa nie została przedstawiona w przykładach powyżej, zalecane jest złożenie zeznania podatkowego. Urząd skarbowy odlicza z urzędu stawki ryczałtowe lub podstawowe ulgi, np. 1000 Euro z tytułu wykonywania pracy. Jeśli Twoje indywidualne wydatki są wyższe (szczególnie jeżeli dojeżdżasz do pracy z Polski lub masz w Niemczech wynajęte mieszkanie), możesz ubiegać się o zwrot tylko w zeznaniu podatkowym, w przeciwnym razie odpisy nie zostaną uwzględnione.

Wniosek: Jeśli chcesz ubiegać się o indywidualne ulgi, doradzamy złożenie zeznania podatkowego lub kontakt z profesjonalistami - również my służymy tu pomocą.


Wielu pracowników wstrzymuje się ze składaniem rocznego zeznania podatkowego do urzędu skarbowego w Niemczech, jeżeli nie są zobowiązani do jego złożenia. Jednakże warto zauważyć, że w 9 na 10 przypadków, po złożeniu stosownego dokumentu, następuje zwrot nadpłaconego podatku dochodowego. W związku z tym, jeśli nawet nie wiesz czy obowiązek podatkowy dotyczy również Ciebie, doradzamy złożenie takiego zeznania. Jest ono ponadto z reguły wymagane do wystąpienia o świadczenia rodzinne (Kindergeld) – także na dzieci już dorosłe, uczące się.


Jeśli chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami z zakresu niemieckiego prawa i podatków, to zapraszamy Cię do zapisania się na nasz newsletter. A jeśli potrzebujesz opinii, porady lub zmagasz się z trudną kwestią prawną i szukasz skutecznych rozwiązań, sprawdź co możemy dla Ciebie zrobić.

Oceń nas i zmotywuj
do jeszcze lepszej pracy :)

Review Widget