Deklaracja podatkowa w Niemczech

Złożenie deklaracji podatkowej - w jakich przypadkach jest obowiązkowe?


W Niemczech istnieją dwie możliwości składania zeznania podatkowego: dobrowolna oraz na wezwanie organu. Wielu klientów pyta nas, czy i w swojej osobistej sytuacji podatkowej ma obowiązek złożenia w/w dokumentu.


Jeżeli zaliczki przekazywane przez pracodawcę do urzędu skarbowego są mniejsze niż te, których urząd oczekuje, złożenie zeznania podatkowego jest naszym obowiązkiem. Będzie to miało miejsce szczególnie w poniższych sytuacjach.


Jeżeli jesteś pracownikiem i spełniasz jedno z poniższych wymagań, doradzamy złożyć zeznanie podatkowe:


  1. Nie jesteś osobą stale zamieszkującą na terenie Niemiec, ale zgłosiłeś się jako osoba podlegająca nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (unbeschränkte Steuerpflicht) lub zrobił to twój pracodawca.
  2. Oprócz wynagrodzenia za pracę w danym roku posiadałeś dodatkowe dochody ze świadczeń zastępujących wynagrodzenie ( np. zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek rodzicielski, świadczenie z tytułu przejściowego zredukowania regularnego czasu pracy, tzw. Kurzarbeit).
  3. Otrzymywałeś wynagrodzenie od kilku pracodawców, ale nie było to wynagrodzenie określone z góry, które nie ulegało zmianie(ryczałt).
  4. Ty lub Twój małżonek otrzymywaliście wynagrodzenie za pracę, a jedno z Was ma V lub VI klasę podatkową.
  5. Ty i/lub Twój małżonek zgłosiliście swoje ulgi przy pomocy elektronicznego systemu obsługi podatników (ELStAM- elektroniczna karta podatku na podstawie której określa się wysokość podatku od wynagrodzenia).
  6. Otrzymałeś odprawę, a Twój pracodawca odliczył za Ciebie podatek od dochodów.
  7. Masz wykazaną stratę w poprzednim roku podatkowym , której nie rozliczyłeś.
  8. Twój małżonek jest zgłoszony w elektronicznym systemie obsługi podatników (ELSTaM) jako osoba mieszkająca na terenie innego kraju Unii Europejskiej o niskich dochodach.
  9. Jesteś pracownikiem, rozwiodłeś się z małżonkiem ( ewentualnie Twój małżonek zmarł) a Ty ponownie wstąpiłeś w związek małżeński.


Nawet jeśli Twoja osobista sytuacja podatkowa nie została przedstawiona w przykładach powyżej, zalecane jest złożenie zeznania podatkowego. Urząd skarbowy odlicza z urzędu stawki ryczałtowe lub podstawowe ulgi, np. 1000 Euro z tytułu wykonywania pracy. Jeśli Twoje indywidualne wydatki są wyższe (szczególnie jeżeli dojeżdżasz do pracy z Polski lub masz w Niemczech wynajęte mieszkanie), możesz ubiegać się o zwrot tylko w zeznaniu podatkowym, w przeciwnym razie odpisy nie zostaną uwzględnione.

Wniosek: Jeśli chcesz ubiegać się o indywidualne ulgi, doradzamy złożenie zeznania podatkowego lub kontakt z profesjonalistami - również my służymy tu pomocą.


Wielu pracowników wstrzymuje się ze składaniem rocznego zeznania podatkowego do urzędu skarbowego w Niemczech, jeżeli nie są zobowiązani do jego złożenia. Jednakże warto zauważyć, że w 9 na 10 przypadków, po złożeniu stosownego dokumentu, następuje zwrot nadpłaconego podatku dochodowego. W związku z tym, jeśli nawet nie wiesz czy obowiązek podatkowy dotyczy również Ciebie, doradzamy złożenie takiego zeznania. Jest ono ponadto z reguły wymagane do wystąpienia o świadczenia rodzinne (Kindergeld) – także na dzieci już dorosłe, uczące się.Jeśli masz pytania lub chcesz zlecić nam rozwiązanie kwestii prawnej, zadzwoń do nas 91 421 37 99 lub  napisz. Odpowiemy na Twoje pytania, doradzimy oraz podejmiemy skuteczne działania.