Problemy z kontraktem w Niemczech w związku z COVID-19

Co mogę zrobić z kontraktem, jeżeli koronawirus utrudnia lub uniemożliwia mi jego wykonanie?

Epidemia koronawirusa Covid-19 znacząco zmieniła i zmienia na co dzień możliwość wykonania zawartych wcześniej kontraktów w Niemczech. Materiały nie docierają na czas, pracownicy boją się pracy w grupach lub porzucają pracę, wracając do swoich rodzin, podwykonawcy nie wykonują swoich części kontraktu.


Czy musimy mimo wszystko dalej realizować zlecenie, narażając się w przypadku trudności na kary umowne, obciążenia wykonaniem zastępczym, bankructwo kontrahenta?


Niemiecki system prawny, podobnie jak polski — przewiduje prawo do zmiany, a nawet wypowiedzenia umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w sytuacji istotnych zmian okoliczności umowy, których strony przy jej zawieraniu nie mogły przewidzieć. Można proponować tutaj np. zmianę terminu realizacji umowy, zmianę zasad wynagrodzenia, ograniczenie zakresu umowy, zmianę terminu płatności/zaliczek.


Nie następuje to jednakże automatycznie i każde skorzystanie z tej regulacji — jeżeli druga strona nie zgodzi się zrobić tego ugodowo — może niestety mieć swój finał w Sądzie.


Stąd też szczególnie ważne jest dokumentowanie każdej okoliczności, która ma wpływ na nasze indywidualne zlecenie. Druga strona może bowiem podnosić, że wprawdzie Covid-19 znacząco wpływa na sytuację rynkową, to jednak Państwo jako kontrahent nie zostaliście aż tak bardzo dotknięci epidemią. Natomiast tzw. ciężar dowodu — czyli wykazanie wszystkich okoliczności — obciąża stronę, która się na te okoliczności powołuje, tj. tę, która warunki umowy chce zmienić.Jeśli masz pytania lub chcesz zlecić nam rozwiązanie kwestii prawnej, zadzwoń do nas 91 421 37 99 lub  napisz. Odpowiemy na Twoje pytania, doradzimy oraz podejmiemy skuteczne działania.


Pomoc prawna w Niemczech dla Polaków oraz dla polskich firm w związku z epidemią koronawirusa COVID-19