Problemy z kontraktem w Niemczech w związku z COVID-19

Co mogę zrobić z kontraktem, jeżeli koronawirus utrudnia lub uniemożliwia mi jego wykonanie?

Epidemia koronawirusa Covid-19 znacząco zmieniła i zmienia na co dzień możliwość wykonania zawartych wcześniej kontraktów w Niemczech. Materiały nie docierają na czas, pracownicy boją się pracy w grupach lub porzucają pracę, wracając do swoich rodzin, podwykonawcy nie wykonują swoich części kontraktu.


Czy musimy mimo wszystko dalej realizować zlecenie, narażając się w przypadku trudności na kary umowne, obciążenia wykonaniem zastępczym, bankructwo kontrahenta?


Niemiecki system prawny, podobnie jak polski — przewiduje prawo do zmiany, a nawet wypowiedzenia umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w sytuacji istotnych zmian okoliczności umowy, których strony przy jej zawieraniu nie mogły przewidzieć. Można proponować tutaj np. zmianę terminu realizacji umowy, zmianę zasad wynagrodzenia, ograniczenie zakresu umowy, zmianę terminu płatności/zaliczek.


Nie następuje to jednakże automatycznie i każde skorzystanie z tej regulacji — jeżeli druga strona nie zgodzi się zrobić tego ugodowo — może niestety mieć swój finał w Sądzie.


Stąd też szczególnie ważne jest dokumentowanie każdej okoliczności, która ma wpływ na nasze indywidualne zlecenie. Druga strona może bowiem podnosić, że wprawdzie Covid-19 znacząco wpływa na sytuację rynkową, to jednak Państwo jako kontrahent nie zostaliście aż tak bardzo dotknięci epidemią. Natomiast tzw. ciężar dowodu — czyli wykazanie wszystkich okoliczności — obciąża stronę, która się na te okoliczności powołuje, tj. tę, która warunki umowy chce zmienić.

Pomoc prawna w Niemczech dla Polaków oraz dla polskich firm w związku z epidemią koronawirusa COVID-19

Jeśli chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami z zakresu niemieckiego prawa i podatków, to zapraszamy Cię do zapisania się na nasz newsletter. A jeśli potrzebujesz opinii, porady lub zmagasz się z trudną kwestią prawną i szukasz skutecznych rozwiązań, sprawdź co możemy dla Ciebie zrobić.

Oceń nas i zmotywuj
do jeszcze lepszej pracy :)

Review Widget