Utrata pracy w Niemczech w związku z epidemią COVID-19

Mój niemiecki pracodawca zamknął działalność z powodu koronawirusa Covid-19. Co mam zrobić?

Również niemiecka gospodarka została poważnie dotknięta epidemią koronawirusa Covid-19. Wiele firm zmniejsza obroty, zatrudnienie lub zawiesza działalność.


Co zrobić, gdy pracodawca nagle informuje nas, że nie będziemy już u niego pracować, bądź też będziemy pracować mniej?


Jeżeli pracodawca wypowiedział nam umowę, możemy sprawdzić, czy zrobił to prawidłowo. Nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę — szczególnie w zakładach pracy zatrudniających powyżej 10 osób — często można podważyć, co daje możliwość np. negocjowania z pracodawcą odprawy za zgodę na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron.


Jeżeli pracodawca nie wypowiedział nam umowy, a jedynie wskazał, że nie mamy stawiać się do pracy — umowa co do zasady nadal obowiązuje i przysługuje nam pełne wynagrodzenie.


Jeżeli pracodawca wystąpił o tzw. postojowe (Kurzarbeit) — powinien nas o tym powiadomić. Mamy wtedy prawo wystąpić do niemieckiego urzędu pracy o częściowe wyrównanie utraconego w ten sposób wynagrodzenia (Kurzarbeitergeld).


Jeżeli pracodawca zbankrutował — o wypłatę wynagrodzenia (tzw. Insolvenzgeld) możemy zwrócić się w ciągu 2 miesięcy od daty otwarcia postępowania upadłościowego do niemieckiego urzędu pracy. Wniosek możemy również tutaj złożyć elektronicznie. Istotne jest — obok dokumentów potwierdzających zatrudnienie i wysokość ostatniego wynagrodzenia — uzyskanie od pracodawcy lub syndyka zaświadczenia o otwarciu postępowania upadłościowego.


Jeśli masz pytania lub chcesz zlecić nam rozwiązanie kwestii prawnej, zadzwoń do nas 91 421 37 99 lub  napisz. Odpowiemy na Twoje pytania, doradzimy oraz podejmiemy skuteczne działania.


Pomoc prawna w Niemczech dla Polaków oraz dla polskich firm w związku z epidemią koronawirusa COVID-19