Prawa pracownika — niemieckie postojowe i wypowiedzenie

Dowiedz się jakie masz prawa i jak możesz się zabezpieczyć, gdy jesteś na wypowiedzeniu lub postojowym w Niemczech

Z powodu ograniczeń związanych z przeciwdziałaniami wirusowi Covid-19 wiele niemieckich firm ograniczyło działalność bądź jej zaprzestało.


Najczęstszym kolejnych działaniem niemieckich firm jest złożenie wniosku o tzw. postojowe (Kurzarbeit) — szczególnie wtedy, gdy zakład liczy na szybkie wznowienie działalności, lub też złożenie pracownikom wypowiedzeń. Postojowe najczęściej nie budzi po stronie pracowników większych zastrzeżeń ani problemów prawnych. Otrzymują oni nadal wynagrodzenie, w pomniejszonej wysokości, oraz opłacane są ich składki ubezpieczeniowe. Powinni być nadal dostępni na wezwanie dla swojego pracodawcy oraz nie wolno im co do zasady podejmować nowej dodatkowej pracy — pod rygorem obniżenia wypłacanego zasiłku postojowego. W przypadku powrotu do Polski na czas postojowego warto ustalić jego warunki z pracodawcą — najlepiej w formie pisemnej. Szczególnie ze względu na zmieniające się po obu stronach granicy warunki przyjazdu oraz ewentualnej kwarantanny.


Dużo więcej wątpliwości budzą wśród pracowników działania pracodawcy zorientowanie na zakończenie stosunku pracy. Bardzo często niemieccy pracodawcy wysyłają polskim pracownikom do podpisu porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron (tzw. Aufhebungsvertrag), które polscy pracownicy często traktują jako wypowiedzenie i myślą, że ich stosunek pracy się w ten sposób zakończył. Takie działanie nie jest jednak prawidłowe — ani ze strony pracodawcy, ani pracownika. Pracodawca liczy tu często na niewiedzę polskiego pracownika, informując go wręcz że przesyła mu "wypowiedzenie", a pracownicy często podpisują taki dokument — myśląc że potwierdzają jedynie jego odbiór. Faktycznie jednak pozbywają się w ten sposób możliwości dochodzenia swoich praw, szczególnie uzyskania odprawy bądź żądania dalszego zatrudnienia czy też wypłaty postojowego.


Jeżeli bowiem zakład zatrudnia więcej niż 10 osób, a my jesteśmy zatrudnieni w nim dłużej niż przez 6 miesięcy, chronią nas przepisy niemieckiej ustawy o ochronie przed wypowiedzeniem (Kündigungsschutzgesetz). Pracodawca ma prawo zwolnić nas jedynie z powodów leżących po jego lub naszej stronie i musi dopilnować przy tym szeregu obwarowań — np. ustalić, czy nie powinien zwolnić innej osoby, która została zatrudniona po nas, a także uwzględnić naszą sytuację osobistą (tzw. sozialgerechtfertigte Kündigung). Jeżeli tego nie zrobi, wypowiedzenie będzie nieskuteczne, a my będziemy mogli żądać przywrócenia do pracy — z prawem do zachowania pełnego wynagrodzenia za okres, przez który nie wykonywaliśmy pracy. Warunkiem jest tutaj dochowanie 3-tygodniowego terminu na wniesienie odpowiedniej skargi do niemieckiego Sądu Pracy. Bardzo często pracodawca będzie wtedy gotowy do ugodowego zakończenia sporu, oferując nam tym razem jednak odpowiednią odprawę.

Pomoc prawna w Niemczech dla Polaków oraz dla polskich firm w związku z epidemią koronawirusa COVID-19

Jeśli chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami z zakresu niemieckiego prawa i podatków, to zapraszamy Cię do zapisania się na nasz newsletter. A jeśli potrzebujesz opinii, porady lub zmagasz się z trudną kwestią prawną i szukasz skutecznych rozwiązań, sprawdź co możemy dla Ciebie zrobić.

Oceń nas i zmotywuj
do jeszcze lepszej pracy :)

Review Widget