Kwarantanna a praca/firma w Niemczech

Informacje dla osób pracujących lub prowadzących firmę w Niemczech

Aktualizacja 23.10.2020.

Od jutra, tj. od 24.10.2020 cały teren Polski zostaje dodany do listy terenów ryzyka Covid-19, prowadzonej przez niemieckie Centrum Zwalczania Chorób zakaźnych — Instytut Roberta Kocha. Dla osób pracujących transgranicznie oraz planujących wyjazd do Niemiec wiąże się to z koniecznością przestrzegania odpowiednich obostrzeń.


Inaczej niż w Polsce, regulacje dotyczące ograniczeń związanych z Covid-19 wprowadzane są przez rządy odpowiednich niemieckich krajów związkowych (tzw. Landów).


Wprawdzie rząd federalny opracował wzorcowe przepisy dotyczące obostrzeń, jednakże może być tak, że obostrzenia dla Polaków w Niemczech będą się różnić w zależności od tego, w które miejsce Niemiec oni podróżują.


I tak w większości krajów związkowych na chwilę obecną możliwy jest tranzyt, tj. wjazd na teren danego kraju związkowego z koniecznością jego najszybszego opuszczenia możliwie najprostszą drogą w kierunku docelowym. Możemy liczyć się tutaj z kontrolami drogowymi oraz pytaniami ze strony niemieckich służb związanymi z celem naszej podróży i obraną trasą.


Część krajów związkowych dopuszcza możliwość wjazdu na swój teren bez kwarantanny, w celu wykonywania pracy i działalności transgranicznej. W tej sytuacji nie musimy przedkładać dodatkowego testu, natomiast powinniśmy dysponować dokumentami potwierdzającymi nasz zawodowy charakter wizyty w Niemczech.


Pozostałe kraje związkowe wymagają od pracowników transgranicznych oraz innych osób przebywających na ich terytorium aktualnego testu metodą PCR, przy czym niektóre kraje akceptują testy do maksymalnie 72 godzin przed datą wjazdu, a większość - 48 godzin. Regulacje te wydają się sprzeczne z niemieckimi przepisami wyższego rzędu oraz prawem Unijnym, stąd należy liczyć się z ich weryfikacją sądową w najbliższym czasie. Dotyczy to szczególnie związkowych dopuszczających przebywanie na swoim terytorium pracowników tymczasowych i innych — bardziej zagrożonych — części Niemiec (zasada równego traktowania).


Ponadto przepisy poszczególnych krajów przewidują szereg wyjątków od obowiązku przeprowadzenia testu.


W uzasadnionych indywidualnych przypadkach można również wystąpić z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku odbycia kwarantanny lub o jej skrócenie. Właściwym organem są tutaj niemieckie urzędy ds. zdrowia (Gesundheitsamt).


Jeżeli nie spełniamy żadnego z tych kryteriów — pozostaje nam odbycie standardowej — najczęściej 14-dniowej izolacji bezpośrednio po wjeździe na terytorium danego kraju związkowego.
Aktualizacja 4.05.2020.

Od 4. maja osoby wracające z Niemiec z wyjazdu w celach zarobkowych są ponownie zwolnione z obowiązku kwarantanny. Dotyczy to zarówno osób wykonujących w Niemczech działalność gospodarczą, jak i pracowników. Zmienił się jednocześnie zakres ograniczeń — o ile przed wprowadzeniem kwarantanny przepis dotyczył wyłącznie pracowników przygranicznych, a więc wykonujących pracę do 50 kilometrów w głąb Niemiec, o tyle nowa regulacja obejmuje swoim zakresem już całe terytorium Niemiec. Tak więc zwolnieniem z kwarantanny będą objęte również osoby pracujące np. w Monachium, Zagłębiu Ruhry czy Berlinie. Nie jest już także konieczne wykazywanie zamieszkania na terenach przygranicznych po polskiej stronie.
W nocy z 14 na 15.03.2020 Polska zamknęła granice ze względu na epidemię wirusa Covid-19. Z treści rozporządzenia ministra zdrowia wynika, że przewidziana w przepisach kwarantanna ma nie dotyczyć osób wyjeżdżających do Niemiec w celach zarobkowych.


Wiele osób pracujących lub prowadzących firmę w Niemczech próbuje uzyskać informacje, czy stosuje się wobec nich ww. przepisy poprzez udostępnioną przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych infolinię, która jednak na tę chwilę (15.03.2020) jest przeciążona.


Pozostaje więc ustalenie, jak wygląda praktyka stosowana przez służby cele i graniczne. Na ten moment wychodzą one z założenia, że regulacja dotyczy wyłącznie pracy i działalności przygranicznej — do ok. 50 km w głąb Niemiec.


Kolejnym częstym pytaniem jest, jakich dokumentów wymagają służby graniczne, aby udowodnić wykonywanie pracy /prowadzenie działalności przy granicy. Na ten moment może być to dowolny dokument, a więc umowa — o pracę bądź najmu, zaświadczenie pracodawcy, potwierdzenie zarejestrowania firmy itp.


Z pewnością w najbliższym czasie praktyka tutaj się unormuje.

Jeśli chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami z zakresu niemieckiego prawa i podatków, to zapraszamy Cię do zapisania się na nasz newsletter. A jeśli potrzebujesz opinii, porady lub zmagasz się z trudną kwestią prawną i szukasz skutecznych rozwiązań, sprawdź co możemy dla Ciebie zrobić.

Oceń nas i zmotywuj
do jeszcze lepszej pracy :)

Review Widget