Czy i jak zgłosić zmiany w polskim 500+ (800+) do Familienkasse

Wielu rodziców mieszkających w Niemczech i korzystających z niemieckiego systemu Kindergeld, czyli świadczenia na dzieci, stoi przed pytaniem: co zrobić, gdy zmieniają się kwoty polskiego programu wsparcia rodzinnego, znanego jako 500+? Od 1 stycznia 2024 roku wysokość tego świadczenia wzrasta do 800 zł, co ma bezpośredni wpływ na obliczenie Kindergeld. W tym artykule wyjaśniamy, jak postępować w tej sytuacji.Kindergeld, świadczenie wypłacane przez niemiecką Kasa Rodzinną (Familienkasse), jest dostosowywane w przypadku otrzymywania rodzinnego wsparcia finansowego z innego kraju, takiego jak polski 500+ (tzw. dodatek dyferencyjny). Dotychczas, jeżeli rodzina otrzymywała 500 zł z programu 500+, kwota ta była odliczana od świadczenia Kindergeld. Jednak po 1 stycznia 2024 roku, gdy 500+ wzrasta do 800 zł, rodzi się pytanie: czy i jak należy zgłosić tę zmianę do Familienkasse?


Niemiecka Familienkasse świadoma zmian w przepisach dotyczących świadczeń rodzinnych w różnych krajach, w tym w Polsce. W związku z tym, teoretycznie, aktualizacja kwoty polskiego świadczenia powinna zostać automatycznie uwzględniona przy obliczaniu wysokości Kindergeld.


Mimo że Familienkasse ma dostęp do tych informacji, może zdarzyć się, że aktualizacja nie zostanie przeprowadzona automatycznie lub wystąpią opóźnienia. Dlatego, jeśli po 1 stycznia 2024 roku nadal otrzymujemy Kindergeld pomniejszone jedynie o 500 zł, a nie o 800 zł, powinniśmy niezwłocznie skontaktować się z Familienkasse. Zgłoszenie takie jest ważne, aby uniknąć zarzutu zatajania istotnych informacji, które mogłyby wpłynąć na wysokość świadczenia. Podpisując wniosek zobowiązujemy się bowiem do informowania Familienkasse na bieżąco o zachodzących zmianach.


Zgłoszenie podwyższenia świadczeń do 800+ możne być dokonane pisemnie lub elektronicznie, kontaktując się bezpośrednio z odpowiednim oddziałem Familienkasse (w przypadku Polaków będzie to z reguły Familienkasse Sachsen). Warto przesłać jednocześnie dokumenty potwierdzające zmianę wysokości polskiego świadczenia, takie jak decyzję ZUS lub inny dokument urzędowy, a w ostateczności — wyciąg z konta.


Podsumowując — ważne jest, aby niezależnie od tego, czy mamy do czynienia ze zmianami przepisów, czy naszej własnej sytuacji, wykazywać inicjatywę i monitorować, czy świadczenie Kindergeld jest prawidłowo obliczane. W przypadku wątpliwości lub błędów, należy niezwłocznie skontaktować się z Familienkasse, by uniknąć nieporozumień i ewentualnych problemów prawnych.

Jeśli chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami z zakresu niemieckiego prawa i podatków, to zapraszamy Cię do zapisania się na nasz newsletter. A jeśli potrzebujesz opinii, porady lub zmagasz się z trudną kwestią prawną i szukasz skutecznych rozwiązań, sprawdź co możemy dla Ciebie zrobić.

Oceń nas i zmotywuj
do jeszcze lepszej pracy :)

Review Widget