Czy Ukrainiec mieszkający w Polsce może pracować w Niemczech bez wizy?


Ukraińcy mieszkający w Polsce i pragnący pracować w Niemczech, a także Polacy ich zatrudniający mogą być zainteresowani specyficznymi przepisami prawnymi obowiązującymi w Niemczech i Unii Europejskiej.Ukraińcy mieszkający w Polsce i pragnący pracować w Niemczech, a także Polacy ich zatrudniający mogą być zainteresowani specyficznymi przepisami prawnymi obowiązującymi w Niemczech i Unii Europejskiej. W szczególności § 38a niemieckiej Ustawy o pobycie, aktywności zawodowej i integracji cudzoziemców na terytorium federalnym (Aufenthaltsgesetz) oraz Dyrektywa 2003/109/EG mówią o statusie długoterminowego rezydenta UE, który może umożliwić taką pracę transgraniczną.


Status długoterminowego rezydenta

Zgodnie ze wspomnianym przepisem, cudzoziemiec, który ma status długoterminowego rezydenta w innym państwie członkowskim UE (takim jak Polska), może otrzymać niemieckie pozwolenie na pobyt, jeśli planuje przebywać w Niemczech dłużej niż 90 dni.


Zauważmy jednak, że przepis ten wyłącza z tego obowiązku osoby, które:


Co oznacza, że te kategorie osób nie muszą posiadać niemieckiej wizy do wykonywania pracy transgranicznej.


Definicja „długoterminowego rezydenta” jest zawarta w paragrafie 7 ust. 2 wspomnianej Ustawy oraz w Dyrektywie 2003/109/EG. Status ten jest przyznawany obywatelom krajów trzecich, którzy legalnie przebywali na terytorium danego państwa członkowskiego przez co najmniej pięć lat.

Podsumowując, jeżeli Ukrainiec mieszkający w Polsce ma status długoterminowego rezydenta, może pracować w Niemczech bez konieczności posiadania wizy, jeżeli będzie świadczyć usługi transgraniczne, zostanie wysłany przez dostawcę usług w ramach transgranicznego świadczenia usług, zamierza pracować jako pracownik sezonowy lub transgraniczny.


Brak statusu długoterminowego rezydenta i jego konsekwencje

Natomiast bez tego tytułu i stosownej transgranicznej wizy Vander Elst lub bezpośredniej niemieckiej wizy pobytowej zawierającej zgodę na wykonywanie pracy w Niemczech, prace będą wykonywane nielegalnie, co dla obywatela Ukrainy grozi nie tylko deportacją z Niemiec, ale także zakazem wjazdu, a dla osoby go zatrudniającej w jakiejkolwiek formie (też jako podwykonawcę) - odpowiedzialnością karną w Niemczech. Należy wyraźnie podkreślić, że dotyczy to zarówno sytuacji, gdy nieposiadający statusu rezydenta długoterminowego, a np. jedynie zwykłą kartę pobytu obywatel Ukrainy zarejestruje Polsce jednoosobową działalność gospodarczą i zgłosi ją do niemieckiego urzędu skarbowego, jak i sytuacji, gdy dla naszego ukraińskiego pracownika pozyskamy jedynie zezwolenie na pracę w Niemczech (choćby transgranicznie), bez stosownej niemieckiej wizy pobytowej. Wynika to z § 17 ust. 1 niemieckiego rozporządzenia o pobycie obcokrajowców, AufenthaltsV.


Natomiast wizę Vander Elst uzyskamy, jeżeli chcemy do wykonania w Niemczech konkretnych prac oddelegować naszego polskiego pracownika posiadającego obywatelstwo inne niż krajów UE. Wizy Vander Elst nie uzyskamy natomiast dla takiej osoby która ma w Polsce zarejestrowaną jedynie działalność gospodarczą. Wynika to z § 2 ust. 2 niemieckiej ustawy o pobycie (AufenthG) w związku z § 7 niemieckiego kodeksu socjalnego (SGB) IV.


Jeśli chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami z zakresu niemieckiego prawa i podatków, to zapraszamy Cię do zapisania się na nasz newsletter. A jeśli potrzebujesz opinii, porady lub zmagasz się z trudną kwestią prawną i szukasz skutecznych rozwiązań, sprawdź co możemy dla Ciebie zrobić.

Oceń nas i zmotywuj
do jeszcze lepszej pracy :)

Review Widget