Kwota wolna od podatku dla mieszkających w Polsce i pracujących w Niemczech

"Zarabiam w Niemczech. Kiedy mogę skorzystać z kwoty wolnej od podatku, jeżeli mieszkam w Polsce?" - to częste pytanie osób pracujących w Niemczech, ale mieszkających w Polsce. W artykule przyjrzymy się temu, jakie warunki trzeba spełnić, aby móc skorzystać z korzyści podatkowych, nawet będąc rezydentem Polski.Osoby pracujące w Niemczech, ale mieszkające przez większą część roku w Polsce (pracownicy i przedsiębiorcy transgraniczni), mogą w określonych sytuacjach skorzystać z kwoty wolnej od podatku w Niemczech, wynoszącej obecnie 11604 EUR / osobę. Ponadto takim osobom często dodatkowo przysługiwało będzie niemieckie świadczenie Kindergeld — przynajmniej w wysokości tzw. dodatku dyferencyjnego (różnicy pomiędzy polskimi a niemieckimi świadczeniami).


Jednym z warunków, aby skorzystać z tej możliwości, jest uzyskiwanie odpowiednio niskiego dochodu w Polsce. Niemcy dokonują przy tym klasyfikacji krajów na grupy w zależności od poziomu życia, co ma wpływ na jej wysokość, w roku 2021 Polska została przesunięta do grupy z wyższym poziomem życia, co wpływa na wysokość tejże kwoty uprawniającej do wystąpienia o skorzystanie w Niemczech z ulgi.


Dla deklaracji rocznych za rok 2020 kwota ta wynosiła każdorazowo 1/2 kwoty wolnej od podatku w Niemczech. Od roku 2021 jest to 3/4 niemieckiej kwoty wolnej.


Tak więc aby skorzystać z ulgi w roku 2024, nasze polskie dochody nie mogą przekroczyć 11604 EUR (kwota wolna) x 3/4 (wg klasyfikacji Polski jako kraju o nieco niższych dochodach) = 8703 EUR.


W przypadku rozliczenia wspólnie z małżonkiem ww kwota ulega podwojeniu, np. w roku 2024 oboje małżonkowie mogą w Niemczech rozliczyć się wspólnie, nawet jeżeli jedno z nich nie pracowało w Niemczech, jeżeli ich wspólny dochód w Polsce nie przekroczył kwoty 2x 8703 EUR, tj. 17406 EUR. Warto przy tym dodać, że aby rozliczyć się wspólnie w Niemczech niekoniecznie trzeba jednocześnie rozliczać się wspólnie w Polsce — są to bowiem dwa różne systemy prawa podatkowego, niezależne od siebie.


Ww. kwoty należy przeliczyć na PLN według średniego kursu rocznego publikowanego co rok przez niemieckie ministerstwo finansów.


Ażeby skorzystać z ulgi, należy o nią dodatkowo zawnioskować. Służy do tego osobny formularz WA-ESt, stanowiący załącznik niemieckiej deklaracji rocznej.


Jeśli chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami z zakresu niemieckiego prawa i podatków, to zapraszamy Cię do zapisania się na nasz newsletter. A jeśli potrzebujesz opinii, porady lub zmagasz się z trudną kwestią prawną i szukasz skutecznych rozwiązań, sprawdź co możemy dla Ciebie zrobić.

Oceń nas i zmotywuj
do jeszcze lepszej pracy :)

Review Widget