Krzysztof PeślaKrzysztof Peśla


Rechtsanwalt (adwokat niemiecki) LL.M.

Jest wpisany na listę niemieckich adwokatów Izby Adwokackiej w Schwerin oraz listę prawników zagranicznych Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie, co daje gwarancje tego, że wszystkie problemy prawne, z jakimi zgłaszają się do nas klienci prowadzący swoją działalność w Niemczech, zostaną rozwiązane z maksymalną skutecznością, na jaką pozwalają przepisy niemieckiego prawa.


Prawo polskie i niemieckie

W 2004 roku ukończył prawo niemieckie na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie n. Odrą oraz prawo polskie na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzięki doskonałej znajomości obu systemów prawnych potrafi znaleźć niekonwencjonalne a jednocześnie skuteczne rozwiązania dla wszystkich spraw polsko-niemieckich, z jakimi borykają się nasi klienci.


Ekspert podatkowy

Jest absolwentem Studium dla Ekspertów i Doradców Podatkowych Instytutu Studiów Podatkowych w Poznaniu. Dobra znajomość systemów podatkowych Polski i Niemiec pozwala mu doradzać klientom takie rozwiązania, dzięki którym ich firmy prowadzone na terenie Niemiec i Polski mogą swobodnie się rozwijać.


Specjalista od niemieckich świadczeń rodzinnych

Doktorant na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie n. Odrą - przygotowuje pracę doktorską z zakresu swobód europejskich i europejskiego prawa socjalnego, ze szczególnym uwzględnieniem niemieckich świadczeń rodzinnych.


Tłumacz przysięgły

Posiada niemieckie i polskie uprawnienia tłumacza przysięgłego.


Szkolenia zawodowe


2017

Aktualne zmiany w zakresie świadczeń dla osób bezrobotnych z uwzględnieniem orzecznictwa Krajowego Sądu Socjalnego Meklenburgii-Przedpomorza i Trybunału Socjalnego RFN.
Organizator: Izba Adwokacka w Schwerinie


2018

Niemieckie prawo pracy. Warunki reprezentacji adwokackiej.
Organizator: Zorn Seminare, Berlin


Niemieckie prawo zasiłków i ubezpieczeń społecznych. Warunki reprezentacji adwokackiej.
Organizator: Zorn Seminare, Berlin


2019

Niemieckie prawo karne. Wnioski obrońcy w niemieckim postępowaniu przygotowawczym i na rozprawie głównej.
Organizator: Zorn Seminare, Berlin


Niemieckie prawo rodzinne. Przepisy dotyczące dzieci (prawa rodzicielskie, kontakty) oraz postępowania poboczne (mieszkanie małżeńskie przy rozwodzie, konkubinat).
Organizator: Zorn Seminare, Berlin


Prywatnie

Ojciec trzech uroczych córek.


Moja historia, czyli dlaczego robię to, co robię

To co zawsze mnie - jeszcze jako młodego Polaka licealistę mieszkającego z przyczyn rodzinnych w Nadrenii - frustrowało to, że Polacy w Niemczech często nie byli rozumiani i czuli się gorsi. O ile w młodym wieku dotyczyło to głównie szkoły czy kolegów, o tyle już dla dorosłej osoby problem ten okazywał się poważniejszy, gdyż dotyczył niemieckich urzędów, pracodawców czy partnerów biznesowych. Radość natomiast zawsze sprawiało mi, gdy Polacy i Niemcy doceniali wzajemnie swoją wartość - ich talentów, pracowitości, doświadczeń czy przemian.


Te doświadczenia wpłynęły na wybór mojej drogi życiowej. Moim celem stało się ułatwianie Polakom funkcjonowania w Niemczech, oraz dążenie do zrozumienia, że w większości przypadków obie strony kierują się czystymi intencjami. Chciałem także eliminować nieuczciwość we wzajemnych relacjach.


Realizuję to na co dzień poprzez - zgodne z ww. wartościami - kierowanie pracą Kancelarii, osobiste i telefoniczne porady, uczestnictwo w negocjacjach i tłumaczeniach, zakładanie Polakom firm w Niemczech oraz prowadzenie ich spraw. Staram się robić to będąc otwartym i gotowym do korekt, zmian i rozwoju - także rozwoju osobistego. Stąd stała obecność moja i naszej kadry zarówno na szkoleniach fachowych, jak i tych z zakresu komunikacji czy relacji międzyludzkich, oraz tworzenie zgranego zespołu, składającego się obecnie z 12 osób.


Krzysztof Peśla