Krzysztof PeślaKrzysztof Peśla


Adwokat Niemiecki (Rechtsanwalt) LL.M.
Radca Prawny (Prozessvertreter PL)

Jest wpisany na listę niemieckich adwokatów Izby Adwokackiej w Schwerin oraz na listę Radców Prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, nr wpisu SZ-1656. Niemieckie i polskie prawo ukończył w latach 2004/2005. Absolwent studium dla Ekspertów i Doradców Podatkowych Instytutu Studiów Podatkowych prof. Modzelewskiego. Jest doktorantem prawa europejskiego na Uniwersytecie Europejskim Viadrina.


Prawo polskie i niemieckie

W 2004 roku ukończył prawo niemieckie na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie n. Odrą oraz prawo polskie na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzięki doskonałej znajomości obu systemów prawnych potrafi znaleźć niekonwencjonalne a jednocześnie skuteczne rozwiązania dla wszystkich spraw polsko-niemieckich, z jakimi borykają się nasi klienci.


Ekspert podatkowy

Jest absolwentem Studium dla Ekspertów i Doradców Podatkowych Instytutu Studiów Podatkowych w Poznaniu. Dobra znajomość systemów podatkowych Polski i Niemiec pozwala mu doradzać klientom takie rozwiązania, dzięki którym ich firmy prowadzone na terenie Niemiec i Polski mogą swobodnie się rozwijać.


Specjalista od niemieckich świadczeń rodzinnych

Doktorant na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie n. Odrą - przygotowuje pracę doktorską z zakresu swobód europejskich i europejskiego prawa socjalnego, ze szczególnym uwzględnieniem niemieckich świadczeń rodzinnych.


Tłumacz przysięgły

Posiada niemieckie i polskie uprawnienia tłumacza przysięgłego.


Szkolenia zawodowe


2017

Aktualne zmiany w zakresie świadczeń dla osób bezrobotnych z uwzględnieniem orzecznictwa Krajowego Sądu Socjalnego Meklenburgii-Przedpomorza i Trybunału Socjalnego RFN.
Organizator: Izba Adwokacka w Schwerinie.


2018

Niemieckie prawo pracy. Warunki reprezentacji adwokackiej.
Organizator: Zorn Seminare, Berlin.


Niemieckie prawo zasiłków i ubezpieczeń społecznych. Warunki reprezentacji adwokackiej.
Organizator: Zorn Seminare, Berlin.


2019

Niemieckie prawo karne. Wnioski obrońcy w niemieckim postępowaniu przygotowawczym i na rozprawie głównej.
Organizator: Zorn Seminare, Berlin.


Niemieckie prawo rodzinne. Przepisy dotyczące dzieci (prawa rodzicielskie, kontakty) oraz postępowania poboczne (mieszkanie małżeńskie przy rozwodzie, konkubinat).
Organizator: Zorn Seminare, Berlin.


2020-2021

Postępowanie zabezpieczające oraz natychmiastowa wykonalność orzeczeń – problemy praktyczne.
zkolenie zorganizowane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Szczecinie.


Erste Schritte in der Zwangsvollstreckung wegen Geldforderungen
Szkolenie zorganizowane przez ZORN SEMINARE.


Aktualności z zakresu niemieckiego postępowania o ochronie przed zwolnieniem z pracy – Kündigungsschutz.
Szkolenie zorganizowane przez ZORN SEMINARE.


Szkolenie z ZORN Seminare - Warsztaty "Przesłuchanie świadka - taktyka i trening".


Prywatnie

Ojciec trzech uroczych córek.


Moja historia, czyli dlaczego robię to, co robię

To co zawsze mnie - jeszcze jako młodego Polaka licealistę mieszkającego z przyczyn rodzinnych w Nadrenii - frustrowało to, że Polacy w Niemczech często nie byli rozumiani i czuli się gorsi. O ile w młodym wieku dotyczyło to głównie szkoły czy kolegów, o tyle już dla dorosłej osoby problem ten okazywał się poważniejszy, gdyż dotyczył niemieckich urzędów, pracodawców czy partnerów biznesowych. Radość natomiast zawsze sprawiało mi, gdy Polacy i Niemcy doceniali wzajemnie swoją wartość - ich talentów, pracowitości, doświadczeń czy przemian.


Te doświadczenia wpłynęły na wybór mojej drogi życiowej. Moim celem stało się ułatwianie Polakom funkcjonowania w Niemczech, oraz dążenie do zrozumienia, że w większości przypadków obie strony kierują się czystymi intencjami. Chciałem także eliminować nieuczciwość we wzajemnych relacjach.


Realizuję to na co dzień poprzez - zgodne z ww. wartościami - kierowanie pracą Kancelarii, osobiste i telefoniczne porady, uczestnictwo w negocjacjach i tłumaczeniach, zakładanie Polakom firm w Niemczech oraz prowadzenie ich spraw. Staram się robić to będąc otwartym i gotowym do korekt, zmian i rozwoju - także rozwoju osobistego. Stąd stała obecność moja i naszej kadry zarówno na szkoleniach fachowych, jak i tych z zakresu komunikacji czy relacji międzyludzkich, oraz tworzenie zgranego zespołu, składającego się obecnie z 12 osób.


Krzysztof Peśla