Krzysztof PeślaKrzysztof Peśla


Rechtsanwalt (adwokat niemiecki) LL.M.

Jest wpisany na listę niemieckich adwokatów Izby Adwokackiej w Schwerin oraz listę prawników zagranicznych Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie, co daje gwarancje tego, że wszystkie problemy prawne, z jakimi zgłaszają się do nas klienci prowadzący swoją działalność w Niemczech, zostaną rozwiązane z maksymalną skutecznością, na jaką pozwalają przepisy niemieckiego prawa.


Prawo polskie i niemieckie

W 2004 roku ukończył prawo niemieckie na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie n. Odrą oraz prawo polskie na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzięki doskonałej znajomości obu systemów prawnych potrafi znaleźć niekonwencjonalne a jednocześnie skuteczne rozwiązania dla wszystkich spraw polsko-niemieckich, z jakimi borykają się nasi klienci.


Ekspert podatkowy

Jest absolwentem Studium dla Ekspertów i Doradców Podatkowych Instytutu Studiów Podatkowych w Poznaniu. Dobra znajomość systemów podatkowych Polski i Niemiec pozwala mu doradzać klientom takie rozwiązania, dzięki którym ich firmy prowadzone na terenie Niemiec i Polski mogą swobodnie się rozwijać.


Specjalista od niemieckich świadczeń rodzinnych

Doktorant na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie n. Odrą - przygotowuje pracę doktorską z zakresu swobód europejskich i europejskiego prawa socjalnego, ze szczególnym uwzględnieniem niemieckich świadczeń rodzinnych.


Tłumacz przysięgły

Posiada niemieckie i polskie uprawnienia tłumacza przysięgłego.


Prywatnie

Ojciec trzech uroczych córek.